Yazılım Destek A.Ş., UNDP tarafından desteklenen Ulusal Yazılım Sanayiini Destekleme Projesi (UNDP-TUR/95/002) çerçevesinde, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Geliştirme Vakfı, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Geliştirme Vakfı, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Vakfı, İzmir Teknopark Ticaret A.Ş. (İTAŞ) ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Vakfı tarafından kurulmuştur. Ortakları kamu kurumları olan şirketin sermaye dağılımı

Ortaklar Ortaklık Payı
KOSGEB %30
TTGV %20
İ.T.Ü. Geliştirme Vakfı %16.50
ODTÜ Geliştirme Vakfı  %16.50
DEÜ Vakfı %6
İTAŞ %6
İYTE Vakfı %6


şeklindedir. Şirketin amaçları arasında

  • Yazılım şirketlerine destek vererek, yazılım teknolojisi ürünlerini pazarlayarak, yerli yazılım çalışmalarına kaynak yaratmak, 
  • Özel sektördeki yazılım firmalarına ve yeni oluşturulmuş girişimci gruplarına, uzmanlık, eğitim, teknik ve mali konularda destek sağlamak, 
  • İlk, orta ve yüksek öğrenimde "Bilgisayar Destekli Eğitim" kapsamında gereksinim duyulan eğitim yazılımlarının geliştirilmesine yardımcı olmak, yer almaktadır. 
    Bu amaçları gerçekleştirebilmek için, İstanbul, Ankara ve İzmir'de Yazılım Geliştirme Merkezleri kurulmuş ve bu merkezlerde yazılım şirketlerine ve genç girişimci gruplarına parasal destek sağlamanın yanında, teknik ve pazarlama konularında destek verilmeye başlanmıştır.

 

Yönetim Kurulu Üyeleri 

1- NACİ NACAR (Yönetim Kurulu Başkanı -
TTGV Mali Danışmanı)
2- BAYRAM MECİT (Yönetim Kurulu Başkan Vekili -
KOSGEB Başkan Yrd.)
3-  Prof. Dr. GÜLSÜN SAĞLAMER (Yönetim Kurulu Üyesi -
İTÜ Rektörü)
4- Prof. Dr. AHMET ACAR (Yönetim Kurulu Üyesi -
ODTÜ Rektör Yrd.)
5-
Prof. Dr. İREM ÖZKARAHAN (Yönetim Kurulu Üyesi - DEÜ Rektör Yrd.)

Denetim

1-İLKER EKİNCİ (TTGV Finansman Yönetimi ve Planlama Grubu Koordinatörü)
2-MUHİTTİN GÖKMEN

Yönetim Danışmanı

HAYRETTİN KARAERKEK  (TTGV Danışmanı)

Projeler Koordinatörü

SEÇKİN İKİZ


Yazılım Destek Ticaret A.Ş. 

TTGV, Tunus Cad.No 80 Tübitak Binası Kat:2 Kavaklıdere Ankara 

Tel: 0 312 467 2178

 
 
 
© 2001 - 2002 Yazılım Destek Ticaret A.Ş.
 tasarım :